Adatvédelmi nyilatkozat (GDPR)

A MAKRANCOS LAKÁS Ingatlanhasznosító és Befektető Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) mint a www.ditlin.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1. ALAPELVEINK AZ ADATKEZELÉS SORÁN
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan

kezeljük.

b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e) A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező

jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c) bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. AZ ADATKEZELŐ CÉG

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető MAKRANCOS LAKÁS Ingatlanhasznosító és Befektető Kft.

Székhely: Cégjegyzékszám: Képviseli:
E-mail

Telefon:

9024 Győr, Kálvária u. 55 I/9. 08-09-025051
Sallay-Nagy Katalin ügyvezető igazgatóinfo@ditlin.hu

+36 20 254 – 7002

3. A KEZELT ADATOK KÖRE

a) Honlap látogatása során:

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a látogatottság mérése, statisztikai célok.

Az adatkezelés jogalapja: társaságunk jogos érdeke A kezelt adatok köre:

page2image5838304

 • demográfiai adatok (életkor, nem)
 • érdeklődési körök
 • földrajzi adatok (hely, nyelv)
 • viselkedés (új vagy visszatérő látogató, gyakoriság, munkamenet és időtartam)
 • technológia (böngésző és operációs rendszer)
 • hálózat (szolgáltató)
 • IP cím (szükségesek a weboldal betöltésekor fellépő esetleges problémákdiagnosztizálásához, a weboldal adminisztrációjához és a demográfiai adatokhoz. AzIP cím olyan számsorozat, mellyel az internetes felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is meghatározható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. érdeklődés során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseketlehessen levonni)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők(Chrome, Firefox, stb.) alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket

page2image5838928

visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

A Honlap használ cookie-kat, de kizárólag csak a működéshez szükséges adatokkal. Ez 24 óráig tárolódik a kliens gépén, aztán érvénytelen lesz. A Honlapot látogatóktól csak akkor

page3image5776528

kérjük személyes adataikat, ha a szobafoglalás lehetőségét igénybe veszik.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Önajánlott, tértivevényes levélpostai küldeményben kérhet további tájékoztatást a következő postai címen: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I. em. 9. a személyazonosság közokirattal való igazolásával és a levelezési cím megadásával, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

b) Érdeklődés során:

A Weboldalon elérhető adatlap kitöltése során a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon a Weboldalon kínált szolgáltatásokkalkapcsolatban (a továbbiakban: Érdeklődés). Az Érdeklődés során a következő személyes adatok megadása szükséges:

page3image5835392

 • teljes név;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • cím;
 • érkezés napja;
 • éjszakák száma;
 • felnőttek, gyerekek száma;
 • gyermekek életkora;
 • szobák típusa, száma;
 • megjegyzés.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, a Felhasználók tájékoztatása, Szolgáltatás nyújtása

Az adatkezelés jogalapja:az érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának fennállása alatt, azaz az Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

4. A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi, ahhoz adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmasadatokat.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve aTársaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5. A FELHASZNÁLÓK JOGAI
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

page4image5826448

• törlésre irányuló írásbeli kérelmével,

page4image5813136page4image5826864

• az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

page4image5824784

• az érdeklődés során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad:

 • az általa kezelt személyes adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • jogalapjáról,
 • időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbításjogalapjáról és címzettjéről.

page4image5828112

A tájékoztatás kizárólag ajánlott, tértivevényes levélpostai küldeményben kérhető a következő postai címen: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I. em. 9. a személyazonosság közokirattal való

igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 45 (negyvenöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén kizárólag ajánlott, tértivevényes levélpostai küldeményben, a következő postai címen: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I. em. 9. a személyazonosság közokirattal való igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – kizárólag ajánlott, tértivevényes levélpostai küldeményben, a következő postai címen: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I. em. 9. a személyazonosság közokirattal való igazolásával és alevelezési cím megadásával.

Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. Törlés helyett az

page5image3678960page5image3713488

Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

• a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető

eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

6. LINKEK

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

7. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, azadatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyanadatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK Ön az adatkezelésről

page6image3691648

• tájékoztatást kérhet,

page6image3672096page6image3725760

• kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

page6image3725552

• tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

• bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

page6image3734496

• a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

page6image3738032

• Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: Fax: E-mail:

+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410 ugyfelszolgalat@naih.hu

page7image3737824

Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön, általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

page7image3738240

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásánakszempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggőtevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamintmegelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról éscímzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

page7image1696832

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk ténybeli és jogi indokait és tájékoztatjuk Önt a bíróságijogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, atiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.

page7image5839344

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választásaszerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz isfordulhat panasszal.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési

Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg,lehetősége van írni kizárólag ajánlott, tértivevényes levélpostai küldeményben, akövetkező postai címen: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I. em. 9. a személyazonosság közokirattal való igazolásával és a levelezési cím megadásával. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

10.) VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

 • –  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • –  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • –  a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • –  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.ditlin.hu weboldalon történik.

Pápa, 2018. május 26.MAKRANCOS LAKÁS Kft. Adatkezelő

page9image5839968